Pana-panahon

Biglang dinampot ni Lola Sepa ang platong may lamang morcon at itinapon. Nagulat kaming lahat. Saka kinuha niya ang silya at ibinalibag. Ang amasona ng panahon ng Kastila! Nanlilisik ang mga mata sa galit na alam kong hindi lang sa amin patungkol. Humihingal sa pagkamuhi hindi lang sa amin kundi sa napakaraming naglalabanang puwersa sa loob niya, at sa nakalipas niya, at sa kung anuman itong hindi niya makontrol, di niya maintindihan. Nagbiyahe sa ibang panahon, napunta sa mga taong kagaya namin na nagdududa lagi sa kanyang mga panaginip, na hindi na lang sabihin sa kanya nang diretsahan kung sino, kung ano, kung bakit. Pero mahirap ang ipinagagawa niya sa amin. Paano namin siya maiintindihan, kung siya mismo di niya maintindihan ang sarili? Di namin kayang talunin ang pagitan ng mahigit na sandaang taon.

– Si Amapola sa 65 na Kabanata

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s