cards dealt

Thelma: Anak kita!
Jessie: Ako ang nangyari sa anak mo.

– ‘Night, Mother

Advertisements